Podziwiaj
Oceniaj
i udostępniaj
na proletariackim
Facebooku!

face_ad
zglos_reklame

Macie zdjęcia starych reklam? A może znacie ich historię? Piszcie! Opublikujemy zarówno fotografie współczesne, jak i archiwalne. A na podstawie materiałów o warszawskich muralach stworzymy również artykuły!

 

Projekt „Bliżej konsumenta” ma na celu popularyzację wiedzy na temat dawnych murali reklamowych Warszawy. Obejmuje przede wszystkim dokumentację znikających na naszych oczach monumentalnych reklam PKO, Ursus, Społem itp. Efektem jest baza internetowa obejmująca zarówno fotografie (własne i nadesłane), jak i autorskie artykuły. Docelowo zebrane materiały znajdą się w wydaniu książkowym.

 

Projekt zrodził się w 2010 r. z inicjatywy Anny Brzezińskiej-Czerskiej, animatorki kultury. Od tego czasu udało się nie tylko zebrać setki materiałów. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Vlepvnet - a przede wszystkim Goro, udało się przywrócić jedną z najciekawszych reklam PRL! Totzw. jajo z Ronda Wiatraczna, czyli mural Warszawskich Zakładów Drobiarskich PolDrob z charakterystyczną ponad dwumetrową wypukłą „skorupką”.


Czemu uważamy, że warto zachować od niepamięci ostałe w mieście murale? Spośród współczesnych reklam, te dawne - poświęcone zakładom rzemieślniczym i przemysłowym (Ursus), państwowym markom (Społem, PKO) czy propagowaniu akcji społecznych (Mleko = Zdrowie) wyróżniają się przede wszystkim precyzją wykonania i ciekawym wzornictwem.

 

Większość pochodzi z okresu PRL, choć znaleźć można jeszcze nieliczne, których historia sięga początku ubiegłego wieku. Niezależnie od tego ile dekad temu powstały, wszystkie poddawane są trudnej próbie czasu. Jedne, skrywane przy bocznych ulicach, nie konserwowane niszczeją, inne znikają wraz z wyburzanymi budynkami, chowają się pod grubą warstwą ociepleń elewacji lub po prostu ustępują miejsca współczesnym reklamom.

 

W Warszawie proces degradacji z roku na rok nabiera tempa. 2010 rok był ostatnim momentem na uwiecznienie dawnych murali. Pomysł udokumentowania starych reklam to więc z jednej strony odpowiedź na potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego, z drugiej na wzrastające zainteresowanie współczesnymi muralami. To też sposób na ukazanie kontrastów wielkiego miasta i punkt wyjścia do rozmowy o jego przekształceniach.

 

 

 
współfinansowanie
Bazowa dokumentacja projektu została stworzona dzięki stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie (II półrocze 2010) przyznanemu Annie Brzezińskiej
partnerzy i patroni