Administrator strony Bliżej Konsumenta bardzo ceni sobie prywatność swoich Użytkowników. Dlatego żadne działania podejmowane tu przez internautów nie wymagają bezwarunkowo podawania danych osobowych.


 

Częściowe udostępnianie danych przydaje się jedynie w kontakcie z administratorem. Użytkownik nadsyłający swoje zdjęcia lub inne  informacje proszony jest o podanie imienia i nazwiska, daty wykonania fotografii/zebrania materiałów oraz lokalizacji sfotografowanego obiektu (ewentualnie źródła pochodzenia nieautorskich materiałów). Jeśli nie zastrzeże inaczej, materiały jego autorstwa publikowane na stronie podpisujemy jego imieniem i nazwiskiem.


 

Korzystając z formularza zgłoszeniowego Użytkownik może dobrowolnie podać numer telefonu. Numer ten, podobnie jak pozostałe dane, służy jedynie do kontaktu z administratorem i bez zgody użytkownika nie jest udostępniany osobom trzecim. Administrator strony Bliżej Konsumenta nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza bowiem innym podmiotom i instytucjom danych osobowych swoich Użytkowników.


 

Treści publikowane na stronie są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w całości lub części wymaga zgody twórców.


 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności strony.

 
 

Podziwiaj
Oceniaj
i udostępniaj
na proletariackim
Facebooku!

face_ad
zglos_reklame

Macie zdjęcia starych reklam? A może znacie ich historię? Piszcie! Opublikujemy zarówno fotografie współczesne, jak i archiwalne. A na podstawie materiałów o warszawskich muralach stworzymy również artykuły!

 

współfinansowanie
Bazowa dokumentacja projektu została stworzona dzięki stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie (II półrocze 2010) przyznanemu Annie Brzezińskiej
partnerzy i patroni