prasa 

Projekt "Bliżej konsumenta" znajduje szerokie uznanie w mediach. Wszystkim, którzy pomagają nam w rozpowszechnianiu informacji o nim oraz wspierają ideę dokumentacji dawnych murali reklamowych bardzo, bardzo dziękujemy!

 

 

 
współfinansowanie
Bazowa dokumentacja projektu została stworzona dzięki stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie (II półrocze 2010) przyznanemu Annie Brzezińskiej
partnerzy i patroni